Další výsledky ...

Generic selectors
Exact matches only
Vyhledávat v názvech
Vyhledávat v obsahu
Post Type Selectors
Filtrovat dle kategorie
ANALÝZY A NÁVRHY
ATLASY
DRUHY DOKUMENTŮ
DRUHY ZNEVÝHODNĚNÍ
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
KATALOG POSUZOVÁNÍ MÍRY SVP
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
METODIKY PRÁCE SE ŽÁKEM SE SVP
NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST
OBECNÉ, BEZ ZAMĚŘENÍ NA KONKRÉTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA
SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
SOCIOKULTURNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ
STANDARD PRÁCE AP
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
VIDEA
ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ
PORTÁL  SPOLEČNÉHO  VZDĚLÁVÁNÍ

O AUTORECH

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Profesní zaměření:
Postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti,
s důrazem na právní úpravu vztahů v oblasti vzdělávání

PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.

Profesní zaměření:
Problematika podpůrných opatření a jejich aplikace do vzdělávání žáků se SVP

Mgr. Jana Barvíková

Profesní zaměření:
Posuzování speciálních vzdělávacích potřeb a kariérové poradenství u žáků se sluchovým postižením

Mgr. Jana Janková

Profesní zaměření:
Diagnostika, posuzování speciálních vzdělávacích potřeb a kariérové poradenství u žáků se zrakovým postižením

Mgr. Eva Čadová

Profesní zaměření:
Diagnostika, posuzování speciálních vzdělávacích potřeb a kariérové poradenství u žáků s tělesným postižením

Mgr. Zuzana Žampachová

Profesní zaměření:
Diagnostika, posuzování speciálních vzdělávacích potřeb a kariérové poradenství u žáků s poruchou autistického spektra

Mgr. Renáta Vrbová, Ph.D.

Profesní zaměření:
Diagnostika, posuzování speciálních vzdělávacích potřeb a kariérové poradenství u žáků s narušenou komunikační schopností

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Profesní zaměření:
Tvorba koncepcí ve vzdělávání žáků zejména se sociálním znevýhodněním, posuzování speciálních vzdělávacích potřeb a kariérové poradenství u žáků s odlišným sociokulturním statusem

PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Profesní zaměření:
Posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
a kariérové poradenství u žáků s mentálním postižením

PaedDr. Petr Petráš

Profesní zaměření:
Posuzování speciálních vzdělávacích potřeb a kariérové poradenství u žáků s mentálním postižením

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

Profesní zaměření:
Diagnostika a posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
u žáků s mentálním postižením

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Profesní zaměření:
Tematická, systematická a digitální kartografie
a modelování prostorových jevů

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Profesní zaměření:
Tematická a atlasová kartografie, grafický design a DTP, tyflokartografie a autorské právo

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Profesní zaměření:
Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb
u žáků se sluchovým postižením

Mgr. Tomáš Habart

Profesní zaměření:
Tvorba a realizace koncepcí ve vzdělávání žáků
zejména se sociálním znevýhodněním

Mgr. Martina Habrová

Profesní zaměření:
Posuzování speciálních vzdělávacích potřeb a kariérové poradenství u žáků s odlišným sociokulturním statusem

Mgr. Monika Morávková Vejrochová

Profesní zaměření:
Posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
u dětí v předškolním vzděláván

Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

Profesní zaměření:
Kariérové poradenství a tranzitní program
u žáků s těžkým postižením

PaedDr. Mgr. Hana Žáčková

Profesní zaměření:
Diagnostika, terapie a kariérové poradenství
u žáků se specifickými poruchami učení a chování

PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Profesní zaměření:
Diagnostika, terapie a kariérové poradenství
u žáků se specifickými poruchami učení a chování