Další výsledky ...

Generic selectors
Exact matches only
Vyhledávat v názvech
Vyhledávat v obsahu
Post Type Selectors
Filtrovat dle kategorie
ANALÝZY A NÁVRHY
ATLASY
DRUHY DOKUMENTŮ
DRUHY ZNEVÝHODNĚNÍ
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
KATALOG POSUZOVÁNÍ MÍRY SVP
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
METODIKY PRÁCE SE ŽÁKEM SE SVP
NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST
OBECNÉ, BEZ ZAMĚŘENÍ NA KONKRÉTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA
SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
SOCIOKULTURNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ
STANDARD PRÁCE AP
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
VIDEA
ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ
PORTÁL SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZDROJE A ODKAZY

Zdroje a odkazy
ODKAZY NA ORGANIZACE A MATERIÁLY KE SPOLEČNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Spolupracující organizace

Významné organizace zabývající se vzděláváním
dětí, žáků a studentů se SVP

Přehled projektů autorského týmu a jejich výstupů:

 • Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením (2010–2012)
  http://spc-info.upol.cz
 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013–2015)
  https://www.inkluze.upol.cz
 • Centra kolegiální podpory jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání (2017–2020)
  https://ckp.upol.cz
 • Metodická podpora sítě inkluzivních škol (2017–2020)
  https://apiv.upol.cz
 • Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR (2020–2022)
  https://karierazp.upol.cz