Další výsledky ...

Generic selectors
Exact matches only
Vyhledávat v názvech
Vyhledávat v obsahu
Post Type Selectors
Filtrovat dle kategorie
ANALÝZY A NÁVRHY
ATLASY
DRUHY DOKUMENTŮ
DRUHY ZNEVÝHODNĚNÍ
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
KATALOG POSUZOVÁNÍ MÍRY SVP
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
METODIKY PRÁCE SE ŽÁKEM SE SVP
NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST
OBECNÉ, BEZ ZAMĚŘENÍ NA KONKRÉTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA
SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
SOCIOKULTURNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ
STANDARD PRÁCE AP
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
VIDEA
ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ
PORTÁL  SPOLEČNÉHO  VZDĚLÁVÁNÍ

O PORTÁLU

O portálu

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc dětí či žáků se SVP. Jen základních škol je v ČR přes 4 000, mateřských škol ještě více. Nadále však máme i školy samostatně určené pro žáky se SVP, kterých je v republice více než 300. Žáci se SVP jsou vždy a především jedinečné osobnosti s vlastními potřebami, možnostmi a dovednostmi. Stále platí, že ať už takové dítě či žák navštěvuje školu běžnou, nebo speciální, vždy potřebuje individuální přístup a správné nastavení podpůrných opatření.

Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je největším pracovištěm pregraduální přípravy odborníků pro práci se žáky z cílové skupiny v České republice. V posledních 15 letech jsme za podpory MŠMT ČR a prostředků Evropského sociálního fondu připravili více než 150 konkrétních výstupů, které vám při vzdělávání žáků se SVP mohou pomoci. Vytvořil je sehraný tým odborníků specializujících se ve své odborné, praktické či výukové činnosti na jednotlivé druhy zdravotních postižení. Některé výstupy jsou naprosto unikátní a v naší republice první svého druhu.

Považujeme za svou povinnost zpřístupnit výsledky naší mnohaleté práce všem zájemcům z řad pedagogů, speciálních pedagogů, výchovných poradců, odborných pracovníků SPC, PPP, ale i laické veřejnosti. Avšak není v našich silách reagovat na časté dotazy a prosby o zaslání výtisku některé z vydaných publikací. Přehledná nabídka všech našich výstupů je proto pro zájemce připravena na tomto místě. Velká část z nich může nyní i v budoucnu posloužit vašim potřebám.

Vážím si toho, že na tvorbě výstupů s námi spolupracovali nejlepší odborníci ze školských poradenských zařízení, škol, krajských úřadů a další. Při listování každou ze zde prezentovaných publikací, při zhlédnutí toho či onoho videa si vždy vzpomenu na tvůrčí diskuse, workshopy, které předcházely vytvoření všech výstupů – metodik, katalogů, atlasů, analýz, návrhů a dalších.

Všechny výstupy mají jediný cíl – sloužit žákům, pedagogům a rodičům dětí se SVP a přispět tak ke zlepšení podmínek jejich vzdělávání v České republice.

Věřím, že prezentované výstupy, jež obsahují často jedinečná zjištění či zajímavé informace a odrážejí naše mnohaleté zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP, zaujmou i vás a budou vám ve vaší praxi přínosem či pomocníkem. Velmi rádi přivítáme i vaše náměty a hodnocení.

Za všechny autory přeje vše dobré

Jan Michalík
Ústav speciálněpedagogických studií
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci