Další výsledky ...

Generic selectors
Exact matches only
Vyhledávat v názvech
Vyhledávat v obsahu
Post Type Selectors
Filtrovat dle kategorie
ANALÝZY A NÁVRHY
ATLASY
DRUHY DOKUMENTŮ
DRUHY ZNEVÝHODNĚNÍ
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
KATALOG POSUZOVÁNÍ MÍRY SVP
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
METODIKY PRÁCE SE ŽÁKEM SE SVP
NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST
OBECNÉ, BEZ ZAMĚŘENÍ NA KONKRÉTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA
SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
SOCIOKULTURNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ
STANDARD PRÁCE AP
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
VIDEA
ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ
Rubrika: <span>SOCIOKULTURNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ</span>

Katalog podpůrných opatření. Dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”
* Otevřít ebook ve formátu “html5”

Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění. Předškolní vzdělávání

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”
* Otevřít ebook ve formátu “html5”

Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění. První stupeň ZŠ

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”
* Otevřít ebook ve formátu “html5”

Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění. Druhý stupeň ZŠ

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”
* Otevřít ebook ve formátu “html5”

Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění. Střední školy

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”
* Otevřít ebook ve formátu “html5”

Metodika práce asistenta pedagoga. Osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”
* Otevřít ebook ve formátu “html5”

Sociální vyloučení, lehké mentální postižení, základní školy praktické. Analýza dostupných statistických dat

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Rozpočtové souvislosti vzdělávání Romů

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”