Další výsledky ...

Generic selectors
Exact matches only
Vyhledávat v názvech
Vyhledávat v obsahu
Post Type Selectors
Filtrovat dle kategorie
ANALÝZY A NÁVRHY
ATLASY
DRUHY DOKUMENTŮ
DRUHY ZNEVÝHODNĚNÍ
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
KATALOG POSUZOVÁNÍ MÍRY SVP
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
METODIKY PRÁCE SE ŽÁKEM SE SVP
NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST
OBECNÉ, BEZ ZAMĚŘENÍ NA KONKRÉTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA
SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
SOCIOKULTURNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ
STANDARD PRÁCE AP
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
VIDEA
ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ
Rubrika: <span>KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ</span>

Metodika kariérového poradenství pro žáky s mentálním postižením

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Metodika kariérového poradenství pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Metodika kariérového poradenství pro žáky se zrakovým postižením

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Metodika kariérového poradenství pro žáky se sluchovým postižením

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Metodika kariérového poradenství pro žáky s narušenou komunikační schopností a žáky se specifickými poruchami učení a chování

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Metodika kariérového poradenství pro žáky s poruchou autistického spektra

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Jihočeský kraj

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Jihomoravský kraj

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Kraj Vysočina

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”