Další výsledky ...

Generic selectors
Exact matches only
Vyhledávat v názvech
Vyhledávat v obsahu
Post Type Selectors
Filtrovat dle kategorie
ANALÝZY A NÁVRHY
ATLASY
DRUHY DOKUMENTŮ
DRUHY ZNEVÝHODNĚNÍ
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
KATALOG POSUZOVÁNÍ MÍRY SVP
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
METODIKY PRÁCE SE ŽÁKEM SE SVP
NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST
OBECNÉ, BEZ ZAMĚŘENÍ NA KONKRÉTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA
SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
SOCIOKULTURNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ
STANDARD PRÁCE AP
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
VIDEA
ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ
Rubrika: <span>ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ</span>

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II. Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením

Nahlédněte na publikaci (klikněte na ikonu obálky):


Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Katalog podpůrných opatření. Dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”
* Otevřít ebook ve formátu “html5”

Metodika kariérového poradenství pro žáky se zrakovým postižením

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením

Nahlédněte na publikaci (klikněte na ikonu obálky):


Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”
Otevřít EBOOK “html5”

Metodika práce se žákem se zrakovým postižením

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením.

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”

Metodika práce asistenta pedagoga. Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s autismem nebo zrakovým postižením

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”
* Otevřít ebook ve formátu “html5”

Analýza podmínek a předpokladů úspěšného pracovního uplatnění žáka se zrakovým postižením

Pokud si budete přát nahlédnout na publikaci, klikněte na ikonu obálky


* Zde ke stažení ve formátu “*.PDF”